Nowe w domenie .olsztyn.pl
Najnowsze nazwy i adresy
Ostatnie komentarze
Tagi
Advocatus - kto to jest?
Advocatus - kto to jest?

Kim jest adwokat? Czym się zajmują adwokaci?

Advocare po łacińsku znaczy 'wzywać na pomoc'. Advocatus czyli adwokat - prawnik świadczący usługi w formie pomocy prawnej. Polegają one na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i wniosków prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami w imieniu swojego zleceniodawcy. Często nazywa się adwokatów obrońcami sądowymi.

Adwokaci mogą wykonywać swój zawód indywidualnie lub w zespołach adwokackich często w formie handlowych spółek osobowych. Po ukończeniu wyższych studiów prawniczych kandydat na adwokata musi odbyć praktykę w adwokaturze czyli aplikację adwokacką następnie zdać egzamin adwokacki. Wyjątkami są osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa, które są zwolnione z konieczności odbycia aplikacji oraz zdawania egzaminu adwokackiego. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką.

Adwokat więc to nie tylko absolwent uczelni wyższej posiadająca odpowiednią wiedzę (notio), ale również osoba z udokumentowanym doświadczeniem (experientia). To prawnik, który posiada prawo do reprezentowania podmiotu we wszystkich możliwych aspektach prawa i przed wszystkimi instytucjami. Adwokaci prowadzą sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, spadkowe np. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, unieważnianie testamentu, karnych, pracowniczych, cywilnych np. sprawy o zapłatę, zadośćuczynienie, odszkodowanie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisję, naruszenie posiadania i dóbr osobistych. Świadczą pomoc prawną w sprawach gospodarczych.

Zobacz listę nazw związanych z prawem, podatkami i usługami prawnymi, ich pełne profile, odnośniki, reputację, dane statstyczne, analizy i rankingi.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.